27 اردیبهشت ماه | روز روابط عمومی گرامی باد

27-اردیبهشت-ماه--روز-روابط-عمومی-گرامی-باد

سالها تلاش و پیگیری دست‌اندرکاران روابط عمومی و جامعه ، روابط عمومی ایران به ثمر نشست و جامعه روابط عمومی ایران را صاحب روز ملی کرد. 27 اردیبهشت ماه روزی که درسطح جهانی نیزبه عنوان روزارتباطات وجامعه اطلاعاتی نامگذاری شده است. 

 روز روابط عمومی گرامی باد

ثبت نظر شما