23 اسفند | میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان گرامی باد!

23-اسفند-میلاد-حضرت-علی-اکبر-و-روز-جوان-گرامی-باد

ای که باروی چو ماهت، دلربای عالمینی

با نگاهی عاشقانه، قبله جان حسینی

یوسف آل عبائی، قبله دل های مایی

ای علی دوم عشق، حیدر کربلائی

ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان مبارک باد

ثبت نظر شما